Zhroucení iluze času a prostoru

ZHROUCENÍ ILUZE ČASU A PROSTORU
Článek od Rob Koenig 
 

Je brzy ráno a budík vedle naší postele zazvoní a vytrhne nás z klidu našeho spánku. Pomalu otevíráme oči, abychom načerpali první paprsky slunečního světla, které prosvítají našimi žaluziemi. Jak neochotně přetahujeme nohy přes bok naší postele, nohy se dotknou chladné dřevěné podlahy pod námi. Najednou chytíme vůni čerstvě uvařeného hrnku kávy a jsme poháněni kupředu, jak netrpělivě čekáme na chuť tohoto prvního šálku.
Je to rutina, kterou dobře známe, která ilustruje známý svět přijatý prostřednictvím našich pěti smyslů. Zvuk budíku, obraz slunečního světla, pocit chladné dřevěné podlahy a chuť a vůně kávy - přijmeme tato data, přeložíme je a prostřednictvím našich pěti smyslů definujeme naše fyzické hřiště.


Lidstvo vždy zkoumalo realitu časo-prostoru na Zemi a na základě našich pozorování zachováváme mýty o Vesmíru. Tyto mýty se rodí ze zdánlivě spolehlivého vnímání našeho fyzického prostředí. Živý obraz přinesený našimi smysly nás přiměl k závěru, že vše je tak, jak se zdá. Nemůžeme za to být obviňováni, když to je vše co víme.


 

“JSME PŘIPRAVENI DOSÁHNOUT ZA TO, CO ZNÁME A PROZKOUMAT NAŠI NEFYZICKOU, VÍCEROZMĚRNOU REALITU? "
 

Pravdou je, že nám naše smysly dobře sloužily. Pomohly nám navigovat tuto časoprostorovou arénu a umožnily nám ocenit, co to znamená zažít naši lokální, lidskou, fyzickou existenci. Ale říká našich pět smyslů celý příběh našeho místa v tomto Vesmíru? A pokud ne, jsme připraveni dosáhnout za to, co jsme poznali a prozkoumat naši nefyzickou, vícerozměrnou realitu?

Uvědomit si, že jsme víc než jen naše fyzické tělo, nemusí být pro mnohé revoluční koncept. Nicméně, "vědět" to přes naše přímé zkušenosti, je!
Reconnective Healing je ve skutečnosti právě to. Je to proces, který slouží jako brána k našemu rozšířenému vnímání naší vícerozměrné existence. Umožňuje nám dosáhnout za iluzi samotného prostoru-času, odhalovat hluboké spojení, které sdílíme navzájem jako celistvou součást sjednoceného celku.
 

Kvantová fyzika nám nabídla nové modely popisující povahu našeho vesmíru, jeden v němž se vzdálené částice proplétají a komunikují, jako by se propojily v bezčasovém tanci. Je to vesmír, kde se všechno dotýká, ale nic se vůbec nedotýká. Vědomou krajinu, která může být ovlivněna naší pouhou pozorností.

Laboratorní experiment po experimentu přináší tyto pravdy, aby byly zřejmé. Přesto, pro ty z nás, kteří nemají urychlovače částic a drahé fotonové detektory, stále máme fyzický důkaz o kvantovém světě, v němž žijeme. Prostřednictvím Reconnective Healing se tyto nové definice reality projevují v každodenním životě.
 

“NĚCO ZDÁNLIVĚ ZÁZRAČNÉHO NASTÁVÁ, TŘEBA JE TO JEN PROSTĚ NAŠE "EXTRA" OBYČEJNÉ JÁ, KTERÉ NAPLŇUJE NÁŠ POTENCIÁL JAKO VÍCEROZMĚRNÉ, CELISTVĚ SPOJENÉ BYTOSTI. "
 

Jak sdílíme skrze výměnu Reconnective Healing, uvědomujeme si naši vrozenou schopnost ovlivňovat jinou fyzičnost, jednoduše prostřednictvím našeho pohledu a pozornosti. Jak si hrajeme a prozkoumáváme zdánlivě "prázdný prostor", který nás od sebe odděluje, vstupujeme do tance, ve kterém jsou oba partneři zapojeni. Náhle se zdá, že iluze odloučení zmizí, protože zpětná vazba je přijímána prostřednictvím řady oznamovacích "registrů" - třepotání očních víček, náhlé škubání prstu, zrudnutí kůže.
Objevuje se něco zdánlivě zázračného, ale možná je to jen naše "extra" obyčejné já, které naplňuje náš potenciál jako vícerozměrné, celistvě spojené bytosti.
 

Prostřednictvím procesu Reconnective Healing vstupujeme do toho, co vědci nazývají stav klidu – rozsáhlé vědomí v klidnosti každého okamžiku. Právě v tomto prostoru jsme schopni vnímat a nakonec splynout s komplexním spektrem vibračních frekvencí složených z energie, světla a informací. Je to prostřednictvím naší interakce s těmito frekvencemi, nyní známými jako Reconnective Healing frekvence, že začínáme poznávat sami sebe jako pravé trans-smyslové bytosti se schopností přesáhnout naše zjevné fyzické bariéry.
 

“JE TO V TOMTO STAVU, ŽE SE ZNOVU SPOJUJEME K NAŠÍ NE-LOKÁLNÍ, VĚČNÉ PODSTATĚ A ILUZE ZACHOVANÉ FYZICKÝM SVĚTEM USTUPUJÍ NEOMEZENÝM MOŽNOSTEM.”
 

Ano, našich pět smyslů nám sloužilo dobře, ale prostřednictvím Reconnective Healing se vyvíjíme do vědomých, sebevědomých bytostí, připravených stát se plně vědomými pravdy naší existence. Pravda, která když to dovolíme, nám umožní vrátit se do stavu rovnováhy a celistvosti. Je to v tomto stavu, když se znovu-spojujeme s naší ne-lokální, věčnou podstatou a iluzích, které si zachovává fyzický svět, ustupující neomezeným možnostem.

Chcete začít svou cestu s frekvencemi? Podívejte se na Online Level I: Více o Level I Online.

 
 


Sdílejte

Facebook

YouTube

Novinky mailem

Nahoru ↑